Hoe om die woordjie “:jammer” te sê?

sorrowful2707In die vorige artikel het ek stilgestaan by die woorde “ek is jammer”. Hierdie week wil ek so klein bietjie verder daarby stilstaan en ‘n paar gedagtes deel wat jy prakties kan gaan toepas:

- Wees spesifiek met jou verskoning en beskryf die optrede en woorde waarmee jy iemand seergemaak het. So byvoorbeeld: “ Ek is jammer dat ek laat was vir die ete-afspraak en jou nie eers laat weet het nie.”

- Gee erkening aan die ander persoon se gevoelens en moet dit nie afmaak as “ag, dit was nou nie so erg nie!” Die volgende kan jou hiermee help: “Ek verstaan dat jy bekommerd was en dat my optrede jou seer gemaak het.”

- Neem verantwoordelikheid vir jou optrede. “Ek verstaan dat die feit dat ek jou geignoreer het, jou gevoelens kon seermaak.”

- Maak opregte verskoning en deel jou verskoning met die regte stemtoon en oogkontak, waar jy dit persoonlik kan doen. Jou woorde vertel die storie van opregtheid, ook al is dit net op papier.

- Skep weer hoop vir die verhouding, deur die boodskap te gee dat jy in die toekoms dinge anders gaan doen.

Stephan van Heerden (klipkerk.co.za)