Geduld: wat is dit?

geduld1708Die kwaliteit van ons lewe is dikwels gekoppel aan die mate waarin ons geduldig is met ons self en die mense rondom ons. Hoe meer geduldig ons is, hoe meer gee ons ander mense ruimte om juis hulle self te wees. Geduld sluit dus nou aan by ons styl van dink. Dit is dus ‘n denkpatroon wat reeds in ons kinderjare gevestig is. Die teenpool van geduld is frustrasies, irritasies en ‘n gebrek aan innerlike vrede. Hoe kan ons meer geduldig wees in sekere situasies?

Leef in die hede. Verwagtinge bring dikwels ongeduld en verhoed ons om in die hede te leef. Ons leef dus net met ‘n toekomsblik, waar ander mense dikwels ons teleurstel omdat hulle anders dink en doen.

Fokus op die onskuldige oomblikke. Ongeduld lei daartoe dat ons nie die onskuld van mense in situasies raaksien nie. Die tye wat mense ons onderbreek met ons dagtaak, bring frustrasies en ongeduld. Dit is om juis in daardie situasies die onskuld van die oomblik raak te sien en die onderbreking te sien as ‘n geleentheid vir groei.

Dit is om perspektief te behou. Elke moeilike situasie is nie noodwendig’n sitasie van “lewe en dood” nie. Perspektief help ons om die erns van elke situasie te beoordeel. Die wagtye in die spreekkamer is ook die oomblikke van nuwe gedagtes en die fokus op nuwe lewensmoontlikhede. Dit is ook tye van waardeer en die prentjie verstaan van geduld en vrede.

Stephan van Heerden