Woorde!

woordeWoorde en om met mekaar jou diepste behoeftes te deel, beeinvloed ons hele lewe. Woorde vorm en bou jou op, Die teendeel is ook waar dat woorde mense afbreek en verhoudings soms skade doen. Woorde bring by tye eensaamheid en seer, terwyl opbouende woorde geluk en ‘n glimlag by mense bring. Aanvanklik kon ek en jy die woorde nie verstaan nie, maar mamma se woorde het ons getroos.

Ons kon dit hoor, maar nog nie in prentjies verstaan nie. Later het dit meer sin gemaak en sekere woorde het ons laat skaterlag of laat koppie skud. Woorde op papier het eers later begin sin maak en krom en skeef het ons almal die verhale van Trompie en Saartjie begin deel. Die eerste woorde in Sub A of vandag Graad 1 het begin leef in beelde en prentjies. Op een of ander wyse het ek begin besef dat woorde wonders kan verrig. Prentjies het begin leef met die woorde op papier.

Dit het my lewe begin vorm en die gekwetter van voels in die lentetuin, het ‘n ander vorm begin aanneem sodra ek dit met woorde begin deel het. Woorde het lewe gegee aan die mooi van mens-wees. Ek het tot die besef gekom dat ons eintlik deur ons woorde leef. Jy kan ‘n woord nooit in een betekenis vasvat nie, vir elkeen het dit ‘n ander betekenis. Ek het geleer dat jy woorde moet respekteer en leer lief kry. Dit is dikwels woorde van geluk, maar ook woorde van hoop. Woorde is eintlik maar gevoelens met betekenis. Die vraag is: Hoe klink ons woorde!

Stephan van Heerden