Sielsgeluk en dertig jaar!

2012-10-19 124118Die kenmerk van die lewe is dikwels herinneringsoomblikke en mylpale. Dit is tye waarin ons terugkyk in die verlede en die mooi oomblikke waardeer. Die seer tye word ook weer groei-oomblikke. Ek lees die volgende woorde in ‘n digbundel van Shelley: ‘ There’s music in all things if men had ears.” Onmiddelik het die woorde my bewus gemaak van die musikale oomblikke in ons lewe. Verjaarsdae en tye wat verbygaan, mooi herinneringe en verandering. Vir sommige is die klanke soms dof, ander weer ervaar sielsgeluk met die viering van elke mylpaal.

Elke jaar word ‘n ervaring en 30 jaar is mooi tye van foto’s en woorde. Elke woord en berig vorm aan ons lewe en hierdie oomblikke van sielsgeluk bring verrassings en nuwe geleenthede. Ons kyk terug en vier fees, waardeer weer dit wat ons kon deel met mekaar, sien mense raak en die glimlag wat woorde op papier in mense se lewens bring. Dit is trotse tye, want op een of ander wyse het ons almal oor ‘n tydperk anders geword. Ons lyk anders en dink anders, tog is daar een deeltjie van ‘n dertig jaar wat nog altyd dieselfde gebly het, die nuus in Bloemfontein, Bloem se nuus! Dit is die mooi van sielsgeluk, jy kan dit nie verloor nie, jy kan dit net bly vier. Ten spyte van verandererende tye bly geluk bo-aan almal se wenslysie. Waar begin dit? By jou en my, ons mooi oomblikke en ‘n dertigjaar van geluk wat ons met mekaar deel. Dit is sielsgeluk!