Om mekaar te help!

memories2610

Die dood van bekende persoonlikhede in ons samelewing en die seer van misdaad is deel van ons alledaagse bestaan. Ons lees in die koerante van die seer van famlilies en wonder soms op watter wyse ons kan help. Ons voels soms of ons hande afgekap is en die volgende dag verander ons skuldgevoelens oor die hulp wat ons nie kan gee nie in ‘n ongewone traak- my-nie agtigheid. Die vraag is soms op ons almal se lippe; Hoe ons kan help en wat maak dat mense mekaar in moeilike omstandighede help en bystaan?

 

  • Die eerste beginsel, is dat mense se aandag op die nood in die samelewing gevestig moet word.
  • Die tweede is dat ‘n gemeenskap hulle bekommernis oor ‘n situasie moet opper. Mense is in die algemeen meer ingestel op seer en nood as ander saam met hulle ook bekommerd is en iets begin doen. ‘n Samelewing waar niemand betrokke raak by die seer en nood rondom hulle nie, leef apaties.
  • Die derde beginsel is dat mense verantwoordelikheid moet begin neem vir hulle eie optrede en ook die wyse waarop hulle kan help. Jy moet dus die seer aan jou eie lyf begin voel, anders bly dit maar net “hulle” seer.
  • Die vierde aspek is dat mense oor die kennis moet beskik om die persoon in nood te help.
  • Die vyfde en seker die belangrikste beginsel is dat mense ‘n besluit moet neem om ander te help. Dit is dus meer as net verhoogpraatjies. Dit is ‘n “doen” oomblik! Dit bly egter ook waar, dat hoe meer mense in ‘n gemeenskap op die kantlyn staan, hoe minder word die kans dat iemand ‘n verskil kan maak in die seer van mense!

Stephan van Heerden