Moeilike mense!

moeilike mense0103Moeilike mense is deel van jou en my lewe. Die een persoon is geirriteerd met die lewe en jy is die ontvanger van sy/haar frustrasie. Die ander persoon sien weer nooit die goeie in iemand raak nie. Sommige soek is sommer openlik aggressief. Die lewe is deurspek met persoonlikhede en met mense wat elkeen verskillend reageer op omstandighede. Die probleem is egter wanneer so ‘n persoon se styl mense so raak dat jy nie meer sinvol kan funksioneer in die verskillende verhoudings waarin jy staan nie.

Waar kom die style en reaksies vandaan?

  • Hierdie style en hanteringsmeganismes word dikwels van kleins af in die ouerhuis gevorm.
  • As jy bewus raak van jou eie reaksie op gebeure, probeer bietjie dieper delf in jou agtergrond en ouerhuis se styl van reaksies. Kyk dus na die reaksies van jou ouers en hoe jy by hulle geleer het om verandering te hanteer.
  • Evalueer jou gesinsverhoudings en raak bewus van patrone wat in jou ouerhuis gevorm is. So bv. as jy in moelike situasies kom, kyk na die reaksie patrone. Jy begin dalk heftig reageer, want pa het so gereageer. Jy begin huil en raak gou ontsteld, want so het jy geleer om verandering en spaning te hanteer. Jy vertel leuens, want jy het besef dat dit die manier is om straf te vermy. Jy beskuldig ander, want voordat iemand jou kan konfronteer, is dit dalk beter om ander die skuld te gee.
  • Met dit alles het ek besef dat ons elkeen ‘n verskil kan maak in die manier waarop ons dinge en situasies hanteer as ons onsself en ons agtergrond ken. Ek wil jou los met die vraag: Waar pas jou reaksies op omstandighede in by jou agtergrond?

Stephan van Heerden