Om bly te wees!

henri-nouwenEk lees die afgelope week die volgende woorde in ‘n boekie van Henry Nouwen. Hy skryf: “Jy kan nie bly wees en daarmee saam mense veroordeel nie.” Om Fees te vier beteken dus dat ek en jy mense aanvaar met hulle foute en mooi eienskappe. Ons kan dus bly wees oor die verskeidenheid  en die verskille tussen mense.

Elkeen van ons klee dus die lewe verskillend in en daarom kan ons saam met mekaar feesvier oor ons ryke verskeidenheid. Die sleutel vir goeie verhoudings is om mekaar te aanvaar en ruimte te skpe vir mense met verskillende standpunte en sieninge.

So bestaan elke verhouding en huwelik uit mense wat elkeen sy eie unieke stempel afdruk. Die wonderlike is om daarna te streef om mekaar se bril op te sit ten einde mekaar beter te verstaan. Jy moet dus jou eie standpunt en bril verruil vir die ander se bril en so probeer om uit die ander persoon se hoek situasies te verstaan en te interpreter.

So maklik wil ons mekaar verander. So hoor ek dikwels mense wat na baie jare die opmerking maak dat die ander persoon verander het. Terwyl ons mense veroordeel en afbreek, wil ons hulle verander om in ons eie prentjie te pas. Uiteindelik gaan dit nie of ons dieselfde dink en doen nie, maar of ons mekaar se lewe verryk en of ons saam feesgevier het oor die mooi en die kosbare in die lewe. Is dit nie die sleutel tot goeie verhoudings in ons gesinne en families nie. Hoe lyk jou en my foto van ons familie? Leef ons nog met ‘n glimlag en vier ons nog fees?

Stephan van Heerden