Seisoen van mens-wees!

seasonsOm opreg te wees!

Die moderne samelewing word hoofsaaklik gekenmerk deur ‘n vorm van indiwidualisme. Hierdie leefstyl bou hoe mure, deel min gevoelens en fokus op alles wat ek “myne” kan noem. Die taal word gekenmerk deur die woorde: “ek en myne”. Om opreg en getrou aan myself te wees, weeg baie minder as die “goed, geld en geboue”. Dit het my laat besef dat die klem so bietjie moet skuif van die buitekant na die binnekant van mens-wees.

Dit is om jouself te ken en jou positiewe karaktereienskappe met ander te deel. Jou glimlag en humor, jou omgee en vriendelikheid.

Dit is anders as om beterweterig heeltyd oplossings vir ander te probeer gee. Dit is om getrou aan jouself dit te deel wat eie is aan jou persoonlikheid. Dit is die hand op iemand se skouer en die opbouende woorde van omgee en liefde. Dit is die liefdevolle pa wat sy kinders se trane en teleurstelling sien. Dit is ook die liefdevolle ma wat op haar kniee elke aand dankie se vir die mooi in haar huis. Dit is kinders wat die seisoen van omgee en liefde in hulle ouerhuis raak sien en waardeer- net om weer eendag die mooi van ‘n gesin in die wereld te gaan leef. Selfs al is daar seer en gebrokenheid in sommige gesinne. Dit is om opnuut jouself te ontdek en al die plusse van die lewe raak te sien en dit te begin leef!

Mense en hulle stories!

Menswees is ‘n storie- ‘n storie met baie kante. Dit is stories van seer en mooi, van alleen-wees en saam met ander leef. Nooit kan ek en jy vasgevang raak in een lewensstorie. Daarom is dit so belangrik dat jy en ek altyd nuwe verhale moet ontdek. Soms is ons so vasgevang in die stories van seer en verwerping dat ons doof word vir die ander mooi verhale in ons lewe. Hierdie negatiewe verhale beinvloed ons keuses en hoe ons oor onsself praat en dink. Dit vorm ons taal en prentjies van ons lewe. Die sleutel van menswees is om die negatiewe verhale uit te daag en dit te vervang met ander positiewe opbouende verhale. Een so ‘n verhaal is egskeiding en stukkende verhoudings. Hoe beinvloed hierdie soort verhale jou lewe? Hoe dink en voel jy daaroor? Jy kan vasgevang raak in die negatiewe elemente van seer en mettertyd al die nuwe moontlikhede in die lewe misloop. Hierdie soeke na nuwe stories en verhale kan makliker gemaak word deur ‘n stukkie papier en ‘n persoonlike joernaal. Skryf eers die negatiewe storie wat jou lewe raak en vervang dit op papier met nuwe gedagtes en stories van hoop. Hoe meer jy die nuwe stories van hoop skryf, hoe meer sal jou gedagtes nuut word en stukie vir stukkie is daar hoop en genesing.

Hoe praat jy oor jouself?

Stories en taal vertel iets van jou menswees en persoonlikheid. As jy aanhoudend negatief oor jouself praat en negatief met jouself praat, begin die storie van ‘n stukkende selfbeeld en selfwaarde die kenmerk van jou lewe word. Dit is nogal belangrik om te besef dat jou prentjie van jouself deur die stemme van ander beinvloed word. Hoe meer jy luister na die negatiewe stemme in die lewe, hoe meer waarde gee jy aan ander se mening oor jou. Uiteindelik moet jy jouself leer ken en ontdek wie jy werklik is losstaande van ander se idees oor jou as persoon.. Onthou altyd ander se persepsies en meings moet geweeg word en dikwels is dit hulle eie subjektiewe mening, dit hoef nie joune te word nie! Aanvaar jou uniekheid, fokus op jou sterk punte en luister na jouself as jy van jouself praat. Dit is nogal belangrik om te besef dat jy nie altyd oor jouself hoef te praat om ‘n goeie selfbeeld te he nie. Nee, dit is die manier hoe jy oor jouself dink. Die vraag is: Wie beheer jou lewe? Die prentjies van ander mense oor jou of jou eie prentjie van aanvaarding en uniekheid! Na watter stemme luister jy?

Wees jouself.

“Verwagtinge beheer ons lewe”, hoor ek die woorde van iemand in een van die koffiewinkels in ons stad. Dit het my laat dink aan die verwagtinge wat ek en jy vir ander mense koester en ook die verwagtinge wat ons van onsself het. Die woorde het in my gedagtes vasgesteek: “Fake it till you make it”. Hierdie verwagtinge maak ons moedeloos en bring ‘n klomp seer by mense. Sommige partytjie te veel, want mense verwag dit van hulle. Ander weer het elke ander dag ‘n nuwe masker op en dit hang gewoonlik af van die plek, tyd en omsdighede waarin hulle hulleself bevind. Dit bring dikwels innerlike spaning, want al jou energie word gewy aan mense en of hulle van jou hou of nie! Die eerste beginsel is nogal belangrik en dit is om te aanvaar dat nie alle mense van jou gaan hou nie. Persoonlike voorkeure en verskillende persoonlikhede maak dat sommige mense jou op ‘n afstand gaan hou. Dit is maar net hoe hulle is. Wees versigtig vir die speletjie om elke keer iemand anders te probeer wees net om ander gelukkig te hou. Dit werk nie oor ‘n lang termyn nie. Streef eerder daarna om alhoe beter jouself te wees-jou beste self te wees. Dit is nogal ‘n uitdaging veral in die lig van mense se verwagtinge, tog het elkeen van ons die potensiaal om dit te doen. Wil jy nie saam met my vandag jou beste self ontdek nie.

Stephan van Heerden