Rosestad lewenswaarhede

klipkerk logo1. Advertensieborde en jou keuses.

Advertensieborde is deel van ons moderne lewe. By elke ingang van ons stad is daar borde wat ons keuses en visie beinvloed. Ons sien dit raak en neem besluite. Hierdie advertensie-borde het my ook aan die begrip visie herinner. Die droom waarvolgens jy leef, die gedagte wat betekenis gee aan jou lewe, wat jou laat opstaan om aan te gaan met jou lewe. Mense wat met ‘n droom of prentjie in hulle kop leef wat hulle volgende wil doen, leef met ‘n passie en is gemotiveerd om ‘n verskil te maak.

Hulle is gedrewe en glo dat hulle die regte ding doen. Hulle vermy nie verantwoordelikhede nie, gee nie die skuld vir ander as hulle keuses nie uitwerk nie. Selfs as hulle huidige omstandighede nie uitwerk nie, gee die prentjie van hoop in hulle gedagtes hulle lewe betekenis en begin hulle weer nuut met ‘n nuwe droom. Hulle gee nie sommer moed op nie, maar kies weer om nuut te begin met ‘n nuwe uitdaging. Hierdie advertensiebordprentjie bring jou en my in beweging en maak ons opgewonde vir elke nuwe dag, al lyk die dag anders as die vorige.

2. Die son se strale en jou gedagtes!

Ons menswees word gekenmerk deur energie en die keuses wat ons maak om ‘n verskil te maak in die samelewing. Jy kies dus om opgewonde te leef. Jy kies om nuut te dink oor jou huwelik, jou omstandighede en jou reaksie op gebeure in jou lewe. Jy oefen dus ‘n keuse uit as jy moeg raak vir jou omstandighede. As jy moeg raak vir die verhoudings waarin jy staan, is dit jou en my keuse. Ons word gebore met ‘n innerlike sterkte en energie. Ons wil leef en wil menswees, groot word en met ‘n passie leef. Dit is ons reaksie op omstadighede en situasies wat ons van ons lewensenergie stroop. Dit is soos die sonstrale wat skyn deur ‘n vergrootglas. Hierdie sonstrale word gekonsentreer op een area, al die energie word daar gefokus, dan maak dit ‘n verskil en die papier begin stadig maar seker brand. Dit is jou keuse waar jy die sonstrale laat fokus. Jy gebruik die vergrootglas, jy rig die strale. As jy jou droom om te leef verloor het, kan jy dit weer fokus met jou keuses en die uitdagings wat jy in die lewe raak sien.

3. Jy skep jou omgewing en toekoms.

Jou wereld word in jou gedagtes geskep. Ja, die lewe om jou word deur baie faktore beinvloed, maar jou prentjie van die plek waar jy bly en watter verhoudings jy in staan word deur jou gedagtes en uiteindelik jou keuses beinvloed. Indien mense nie in hulle kind-wees tyd betekenis geheg het aan ‘n skoon omgewing nie, is dit ook nie later in hulle lewe van betekenis nie. Jy leer dus die waardes in jou ouerhuis waarvolgens jy groot word en so skep jy jou omgewing. Negatiewe verhoudings en hoe mense in jou ouerhuis opgetree het teenoor mekaar skep vir jou die bekende prentjies. Jy kies dus in spaningstye die bekende reaksies van die verlede. Dit is dikwels nie belangrik of dit skade gedoen het al dan nie, jy voel net meer gemaklik met jou keuse, want dit is mos bekend. So kies jy om t onttrek in jou huwelik as daar spaning is, omdat jou ouers die spaning in hulle huwelik so hanteer het. Jy klink soms nes jou pa of ma, al wil jy nie so wees nie. Jy skep dus jou eie geluk, jou omgewing en jou toekoms.

4. Vrese en die lewe.

Die donker gang in ons huis het veral ons as kinders soms baie bang gemaak. Jy het alleengevoel en was baie bang as jy na die badkamer aan die onderpunt van die gang bestap het. Soms het jy dit nie gemaak nie en was die vinnigste manier om die donker te hanteer die bekende woorde: “Mamma!” In jou gedagtes het die donkergang jou optrede en keuses beinvloed. Dit is al waarop jy gefokus het. Met tye het my fokus geskuif weg van die donker na die moontlikhede van lig ander kant die donker. Dit waarop ek dus gefokus het, het my lewe beinvloed. Dit is ook waar vir jou en my. Dit waarop jy fokus neem uiteindelik al jou gedagtes oor en dit is al wat jy raaksien. Die gang word of alhoe donker of jy sien die lig aan die ander kant. As jy dus vandag op jou probleme fokus word dit alhoe groter en die donkerte oorval jou. Jy word bang om te waag en nuut te dink. Jy sluit jouself toe agter die hoe mure van vrese. As jy wyer kyk as die probleme in jou lewe, beteken dit nie dat jy die swaar tye en moeilike oomblikke ontken nie, maar jy begin wyer kyk na nuwe moontlikhede. Jou oog maak nuwe moontlikhede oop. Die gang se donker word skielik bietjie meer ligter. Wat maak jy met die donkergange in jou lewe?