Om te verstaan!

verstaanStephen Covey skryf oor die begrip in sy baie bekende boek “Seven habits of highly effective people.” Die inhoud setel hoofsaaklik rondom die verstaan van ander, sodat ek myself weer beter kan verstaan. Uiteindelik maak dit nie alles sin nie, maar wat sin maak is dat die lewe en verhoudings se positiewe inhoud gebou is op die begrip “verstaan.”

Dit gaan oor die verstaan van ander se agtergrond, wat vir hulle belangrik is en hoekom hulle sekere keuses en besluite maak. Kommunikasie koppel aan die verstaan van ‘n boodskape en ‘n persoon se leefwereld. Hierdie verstaan gaan oor luister voor jy reageer. Dit is om weg te beweeg van ‘n waarde-oordeel oor ander (wie nou reg of verkeerd is!), maar om net te verstaan wat elke persoon se en waarom hy of sy dit se.

Dit is om in iemand se skoene in te klim en vanuit hy/sy bril na die wereld te kyk. Dit is nogal ‘n uitdaging veral in ‘n wereld met al sy verskeidenheid van persoonlikhede en kulture. Uiteindelik gaan dit oor die verstaan van ander, dan word jyself ook weer deur ander verstaan!