Om verantwoordelikheid te neem!

 Om verantwoordelikheid te neem!

Die grootste uitdaging vir elke mens is sekerlik om nie voortdurend afhanklik te wees van die goedkeuring van ander mense nie. Lof en om iemand die skuld te gee vir elke ding wat mag skeef loop isdeel van die lewe. Selfs wanneer 55% mense jou goedkeur is daar altyd 45% ander mense wat nie noodwendig jou optrede goedkeur nie. Die muntstuk het altyd twee kante. Selfs in ‘n gesin en familie is die persentasie mense wat jou optrede goedkeur en ondersteun nie veel ander nie. Die waarheid is dat almal van ons verskillende idees en persepsies oor die lewe het. Ons word ook dikwels kwaad en gefrustreerd omdat almal ons nie ondersteun en altyd ons optrede goedkeur nie. Ons raak moedeloos as almal nie altyd van ons hou nie. Die sleutel is dat ons nooit daarin sal slaag om almal se goedkeuring te kry nie. Hierin le die vrede dat ons nie almal altyd tevrede kan stel nie. Dit is die lewensreis vir jou en my. Tog is dit ook waar dat daar iewers iemand gaan wees wat tevrede met ons optrede sal wees. So ervaar ek dit selfs in my gesin, sommige van my kinders stem met Pappa saam en is van mening dat ek die beste pa in daardie omstandighede is, die ander een verskil met my. So is ek die oulike dominee in die kerk, vir ander is ek soms ‘n irritasie. Hierdie swart en wit beginsel, die heen en weer-styl is deel van ons lewe. Ek moet dit erken: ek geniet dit egter om mense se goedkeuring te geniet, tog hoe meer ek die heen en weer beginsel begin verstaan, hoe minder is ek afhanklik van ander se mooi en goeie woorde en ja, Hoe meer vrede het ek met en in die lewe!