Leef nou!

Leef nou!

Leef nou- hoor ek die woorde van Dr Carel Lombaard in my gedagtes. Woorde wat ek soms nie verstaan het nie, maar mettertyd het dit vir my sin begin maak. Ek het besef dat dinge in die verlede en bekommernisse oor die toekoms my lewensgeluk en vrede gesteel het. Uiteindelik het ek tot die slotsom gekom dat die hede en om in die hede te leef belangrik is vir my lewensvreugde en blysdkap. Ek het die bekommernisse in my lewe begin uitdaag en dit met nuwe gedagtes en inhoude begin vul. Ek het teruggekyk op my verlede en die tye gesien wat die bekommernisse nooit waar geword het nie. Ek het ook besef dat hoe meer ek aan die verlede vasgehou het, hoe meer het ek die negatiewe gebeure lewendig gehou. Op een of ander wyse moes ek afskeid neem van die selgte en die negatiewe in my lewe. Die kwaliteit van die hede het dit gevra. Ja, dit vra ook van jou en my om opnuut weer vandag nuut te dink oor die hede en geleenthede in die lewe. Hoe meer ons die negatiewe in die verlede lewendig hou, hoe meer mis ons die nuwe moontlikhede wat oor ons pad kom. Dit alles beteken om te kies- ja om te kies vir die hede!