Die familie-foto’s

Ons is baie lief daarvoor om die familie-foto’s in die gang van ons huis op te hang. Dit is so herinneringstog die verlede in. Ek sien die oupas en oumas, die broers en susters. Ek dink terug aan goeie ou dae en verlang na die omgee van familie. ‘n Omgee sonder pretensies en voorgee.

‘n Omgee wanneer een van die klein kinders trou sonder voorwaardes. ‘n Omgee as die een presteer en die geleentheid wat mense vir mekaar gee om saam bly te wees met die een wat presteer. Familie-foto’s vertel ‘n storie. Foto’s is ‘n onuitputlike bron van inligting en herinneringe. Dalk kan die volgende vrae jou op die tog van herinnering help! Hoe lyk jou familie-foto’s? Wie is die meeste afgeneem? Is daar iemand wat nie gereeld op die foto is nie? Watter gesigsuitdrukking is daar by elkeen op die familiefoto? Hoe lyk die omgewing waar dit afgeneem is? Is dit ‘n perfekte foto waar almal op ‘n spesifieke plek staan en almal op ‘n spesifieke manier glimlag? Hoe voel jy as jy na die foto’s kyk? Wat het daardie tyd met die neem van die foto alles in die familie gebeur en hoekom is dit juis toe geneem?

Nou is dit facebook en Instagram en dalk nog makliker om die vrae te vra en antwoorde raak te sien. Onthou fotos’s vertel stories- stories van jou en my! Wat sien jy in die foto’s in jou huis of op jou facebook?