‘n Nuwe gemoed!

Daar is by ons almal die behoefte om voortdurend te vernuwe en anders te dink oor die lewe en situasies. So beleef ons kritiek en die hardhead van mense se optrede en on sweet dikwels nie wat om daarmee te maak nie. In die tagtigerjare was daar ‘n TV program met die die naam Columbo.

Sommige van ons sal dit dalk nog onthou. Die hoofspeler was ‘n man met die naam Peter Falck. In die die verhaal het ek ‘n ongelooflike waarheid gesnap- Die konsep van vraagstelling. Columbo was ‘n meester met die stel van vrae om uiteindelik die moord of misdaad op te los. Hy het die tegniek vervolmaak van sogenaamde onnosel vrae veral net so voor hy uit die kamer uitgaan. Onnosel in die sin, dat hy homself onnosel gehou het en uiteindelik het hy die antwoord op die vrae gekry wat weer die moord opgelos het.

Die vrae wat hy gevra het was totaal en al gefokus op detail en het soms die idee geskep dat dit nie van toepassing is vir die situasie. Die sleutel is dis om vrae te vra in moelik en kritiese situasies. As jy dus kritiek kry uit sommige oorde, begin vrae vra, detail vrae en uiteindelik begin jy verstaan wat agter die vrae is. Dit is om nuut te dink!