Om verder te kan sien, my kind!

sunOm verder te kan sien, my kind!

Die storie van Rooikappie is vir ons almal bekend. Ek onthou nog die verhaal van die dogtertjie met die rookapppie wat by Ouma wou gaan kuier. Dit was egter meer as ‘n kuier en te midde van die mooi kleurvolle verhaal was daar ook die skaduwee van die wolf wat sy sin wou kry. Ek herinner my aan die woorde van Rooikappie waarin sy vir die wolf vra: “Hoekom is ouma se oe so groot?” Dan kom die antwoord: “Om ver of goed te kan sien, my kind!” Skielik het die woorde in my gedagtes vasgesteek en onwillekeurig het my dit in my kop verander. Ek het die vraag van Rooikappie herhaal net met ‘n ander antwoord nl: “Om verder te kan sien, my kind!”.

Tibane in sy boek “Mastering your thoughts”, beskryf die proses van...

Lees verder: Om verder te kan sien, my kind!

Lewenswaarheid 1

lessonsEk is verveeld.

“Ag, pa wat kan ek doen, ek is so verveeld!” Dit is gewoonlik die woorde van my kinders in die middel van ‘n langvakansie. Hierdie woorde het my nogal laat dink aan die wereld waarin ons leef. Ons leef vinnig, antwoorde moet gou gegee word en ons wil graag besig wees. Tog, is dit belangrik om soms stil te word en jou oor te gee aan die verveelde oomblikke van die lewe. Dit is daardie “niks” doen oomblikke. Jy sit of le net en luister na die voels in die bome voor in die tuin of die stilte van die dag wat oor jou spoel. Jy doen net mooi niks en jy dink ook aan niks. As jy vir jou sulke tye skep, word dit mettertyd tye van vrede. Ons angstige oomblikke is soms net gekoppel aan ons behoefte aan vermaak en ‘n besige leefstyl...

Lees verder: Lewenswaarheid 1

Om te verstaan!

verstaanStephen Covey skryf oor die begrip in sy baie bekende boek “Seven habits of highly effective people.” Die inhoud setel hoofsaaklik rondom die verstaan van ander, sodat ek myself weer beter kan verstaan. Uiteindelik maak dit nie alles sin nie, maar wat sin maak is dat die lewe en verhoudings se positiewe inhoud gebou is op die begrip “verstaan.”

Dit gaan oor die verstaan van ander se agtergrond, wat vir hulle belangrik is en hoekom hulle sekere keuses en besluite maak. Kommunikasie koppel aan die verstaan van ‘n boodskape en ‘n persoon se leefwereld. Hierdie verstaan gaan oor luister voor jy reageer. Dit is om weg te beweeg van ‘n waarde-oordeel oor ander (wie nou reg of verkeerd is!), maar om net te verstaan wat elke persoon se en waarom...

Lees verder: Om te verstaan!

Onvoorwaardelike liefde

Hierdie getuienis van ’n Kapenaar het my weereens die waarde van onvoorwaardelike liefde en aanvaarding laat besef:

Surina was elke dag laat vir skool. Soms het sy eers rondom 10:30 by die skool opgedaag. Haar huiswerk was meestal nie gedoen nie en in die klas was sy die een wat oproerigheid veroorsaak het. Die onderwysers het mettertyd begin moed verloor dat sy ooit sal verander. Ná nog ’n hewige oproerig in die klas, het die onderwysers saamgespan en die skoolhoof versoek om Surina uit die skool te skors.

Wat hulle egter nie geweet het nie, was dat Surina se ouers beide alkoholiste was. Wanneer sy smiddae by die huis aangekom het, was hulle beide reeds dronk. Tussendeur die konstante rusie in die huisgesin, sou haar pa, wanneer sy wel...

Lees verder: Onvoorwaardelike liefde