Om mekaar te help!

memories2610

Die dood van bekende persoonlikhede in ons samelewing en die seer van misdaad is deel van ons alledaagse bestaan. Ons lees in die koerante van die seer van famlilies en wonder soms op watter wyse ons kan help. Ons voels soms of ons hande afgekap is en die volgende dag verander ons skuldgevoelens oor die hulp wat ons nie kan gee nie in ‘n ongewone traak- my-nie agtigheid. Die vraag is soms op ons almal se lippe; Hoe ons kan help en wat maak dat mense mekaar in moeilike omstandighede help en bystaan?

 

  • Die eerste beginsel, is dat mense se aandag op die nood in die samelewing gevestig moet word.
  • Die tweede is dat ‘n gemeenskap hulle bekommernis oor ‘n situasie moet opper. Mense is in die algemeen meer ingestel op seer en nood as...

Lees verder: Om mekaar te help!

Sielsgeluk en dertig jaar!

2012-10-19 124118Die kenmerk van die lewe is dikwels herinneringsoomblikke en mylpale. Dit is tye waarin ons terugkyk in die verlede en die mooi oomblikke waardeer. Die seer tye word ook weer groei-oomblikke. Ek lees die volgende woorde in ‘n digbundel van Shelley: ‘ There’s music in all things if men had ears.” Onmiddelik het die woorde my bewus gemaak van die musikale oomblikke in ons lewe. Verjaarsdae en tye wat verbygaan, mooi herinneringe en verandering. Vir sommige is die klanke soms dof, ander weer ervaar sielsgeluk met die viering van elke mylpaal.

Elke jaar word ‘n ervaring en 30 jaar is mooi tye van foto’s en woorde. Elke woord en berig vorm aan ons lewe en hierdie oomblikke van sielsgeluk bring verrassings en nuwe geleenthede. Ons kyk terug...

Lees verder: Sielsgeluk en dertig jaar!

Donkies en karre!

donkies1210Lente tyd is ook die tyd van nuwe gedagtes en die soeke na nuwe maniere van doen. Ons wil graag gelukkig wees en die lewe geniet. Ons wil op reis gaan en nuwe horisonne ontdek. Dit het my laat dink aan die trop donkies wat ek so teen die heuwel net buite Bloemfontein sien stap het. Hulle het my gedagtes aanggegryp.

Ek het ore en bene gesien. Lag-lag het ek besef dat jy net ‘n donkie nodig het om ‘n karretjie te trek. Hy werk en trek waar mense lekker wil lewe onder die Vrystaatse son. Die donkie is daar om sommer net op te ry en die lewe te geniet. Jou kanse om te val is maar klein, want dikwels is hulle so halstarrig en stroom-op dat hulle net stil staan en nooit beweeg nie, al se jy ook wat! Skielik het my gedagtes teruggegryp na die...

Lees verder: Donkies en karre!

Woorde!

woordeWoorde en om met mekaar jou diepste behoeftes te deel, beeinvloed ons hele lewe. Woorde vorm en bou jou op, Die teendeel is ook waar dat woorde mense afbreek en verhoudings soms skade doen. Woorde bring by tye eensaamheid en seer, terwyl opbouende woorde geluk en ‘n glimlag by mense bring. Aanvanklik kon ek en jy die woorde nie verstaan nie, maar mamma se woorde het ons getroos.

Ons kon dit hoor, maar nog nie in prentjies verstaan nie. Later het dit meer sin gemaak en sekere woorde het ons laat skaterlag of laat koppie skud. Woorde op papier het eers later begin sin maak en krom en skeef het ons almal die verhale van Trompie en Saartjie begin deel. Die eerste woorde in Sub A of vandag Graad 1 het begin leef in beelde en prentjies. Op...

Lees verder: Woorde!