Om heel te word!

rising-fuel-prices1Die petrolprys bly styg en ons kry ekonomies en geestelik swaar. Die lewe druk en my geliefkoosde opmerking is dikwels: “Ek leef nog!” Dit impliseer dat dinge nie altyd maklik is nie. In sulke tye  sien ek dikwels mense wat stoei met die gedagte van “om heel te word”. Ons verloor ons hanteringsmeganismes vir ‘n emosionele gesonde lewe. Dit bring my by die volgende:

  • In verandering en seer is dit belangrik dat jy en ek onsself kans gee om ons gevoelens met iemand te deel. Ervaar jou seer en oomblikke van teleurstelling en deel jou kwaad met iemand.
  • Kyk na nuwe moontlikhede en raak bewus daarvan dat sekere situasies eers afgesluit moet word, voordat jy ‘n nuwe begin kan maak. 
  • Vier jou mylpale in die lewe, die mooi...

Lees verder: Om heel te word!

Geduld: wat is dit?

geduld1708Die kwaliteit van ons lewe is dikwels gekoppel aan die mate waarin ons geduldig is met ons self en die mense rondom ons. Hoe meer geduldig ons is, hoe meer gee ons ander mense ruimte om juis hulle self te wees. Geduld sluit dus nou aan by ons styl van dink. Dit is dus ‘n denkpatroon wat reeds in ons kinderjare gevestig is. Die teenpool van geduld is frustrasies, irritasies en ‘n gebrek aan innerlike vrede. Hoe kan ons meer geduldig wees in sekere situasies?

Leef in die hede. Verwagtinge bring dikwels ongeduld en verhoed ons om in die hede te leef. Ons leef dus net met ‘n toekomsblik, waar ander mense dikwels ons teleurstel omdat hulle anders dink en doen.

Fokus op die onskuldige oomblikke. Ongeduld lei daartoe dat ons nie die onskuld...

Lees verder: Geduld: wat is dit?

Wil ons nie soms almal reg wees nie?

gelukkig1208Ons menswees word vanuit die vroegste tye gekenmerk deur ‘n behoefte om reg te wees. Sedert die ontstaan van die mensdom is daar dikwels een party wat wil reg wees en die skuld word dan op die ander persoon wat verkeerd is, geplaas. Die het my laat dink aan twee vrae: “Wil jy altyd reg wees of wil jy gelukkig wees?”  Om altyd reg te wil wees, vra baie energie en dit bring ‘n alleenheid waarin jy altyd jouself moet verdedig. Jy wil alles reg maak en mense op hulle foute wys.

Om altyd reg te wil wees, maak egter geen verskil aan ander mense se standpunte en sienings nie. Niemand is altyd vol dankbaarheid vir die feit dat jy hulle reggehelp het nie, inteendeel jy self vereensaam en die ander persoon gaan voluit aan met die wat hy/ sy...

Lees verder: Wil ons nie soms almal reg wees nie?

Om in die oomblik te leef!

vandag0308Die lewe kan beskryf word met die woorde verlede, hede en toekoms. Dit beteken uiteindelik dat ons in die tyd en saam met die tyd leef. Ons lewe word dus in ‘n tydsraamwerk beskryf. Die vrede wat ons in ons gemoed beleef word grootliks bepaal deur ons vermoë om in die hede te leef. Dit is om uit jou optrede in die verlede te leer en die nuwe insigte nou toe te pas, sonder om nou weer oor die toekoms bekommerd te wees.

Die huidige is die tyd waarin ek en jy leef. Ons is soms so vasgevang in die verlede dat ons nie meer in die hede leef nie. Ons is bekommerd oor die toekoms en vrees oorheers ons besluite en alledaagse bestaan. Dit maak ons depressief, moedeloos en gefrustreerd. Die ander kant is ook waar dat ‘n lewe wat te veel in die...

Lees verder: Om in die oomblik te leef!