Jeugbediening

Jeugbediening

Dr Wollie Grobler: 051 436 4378 en René van Tonder : 072 063 8155

Groepe waar jongmense hul vrae kan vra en hul geloof kan bely teenoor mekaar.

Jeugkampe - Dr Wollie Grobler

Jaarlikse Belydeniskamp

o.l.v  René van Tonder gehou word by Mooigenoeg.

Kleuterklippie

Vir 3-6 jariges.  Vind plaas tydens die gesinsdiens in kamer 21. Kontak René van Tonder : 072 063 8155

Belydenisklasse

Dinsdagaande 20:00 - 21:00 vir die OMS meisies by Joostehuis

Sondae 16:30 vir die stadskinders by die kerk

Kategese

Direk na Gesinsdiens

Kategesehoof - René van Tonder - 072 063 8155

Gesegdes uit Spreuke

'n Man wat hom beroem op 'n geskenk wat hy tog nie gee nie, is soos dampe en wind waar geen reënbui by is nie.

Eredienstye

Gesinsdiens
09:00 in Sentrum

Oggenddiens
10:00 in Kerk

Aanddiens
18:00 in Kerk

Kleuterklippie
09:00 in kamer 21 vir 3-6 jariges

Aksie 60 + Program