Sorg en Omgee

Hierdie aksie staan onder leiding van Anzari Sparkham en ondersoek projekte waarin mense wat swaar kry en werkloos is, gehelp kan word om werk te kry en 'n inkomste te verdien.

Skakel Anzari vir navrae by 073 700 6255.

 Werkskepping/ Kennisgewingbord

Die kennisgewingbord wat so om en by 'n jaar gelede deur die kerkraad goedgekeur is, het sy plek gekry danksy wonderlike borgskappe en omgee vanuit die besighede in ons omgewing. Nogmaals dankie vir die mooi gesindheid! Die bord het die wonderlike voordeel dat lidmate sondae die kennisgewings kan volg veral mbt werksgeleenthede en bemarking van die aksies van Sorg en Omgee.

Betrekkings Gesoek/Aangebied

Opleiding: 'n Sentrum om mense te help opleiding kry op rekenaars is begin deur die werkskepping groep. Vir meer inligting, of as jy graag wil help, kontak asb vir Chantelle.

Werkskepping: Visie en Missie

Om werksbehoeftiges te ondersteun deur;

 • netwerk-geleenthede te skep
 • entrepreneurskap aan te moedig
 • opstel en byhou van 'n interaktiewe databasis van beskikbare dienste en die bemarking daarvan
 • opleiding te verskaf (bv. handvaardighede)
 • vir elkeen die lig, liefde en leiding wat ons God ons gee, te laat beleef
 • werk- en beroepsvoorbereiding
 • behulpsaam te wees met opstel en verspreiding van CV's
Op wie is dit gerig?
 • Werkloses
 • Skoolverlaters
 • Entrepreneurs
 • Werkgroepe
 • Individue wat hul huidige posisie wil verbeter

Gebied, metode, tegnieke en middele

Eerstens wil ons die behoeftes probeer vervul in die gemeente, maar omdat werkgeleenthede nie beperk is tot die gemeentegrense nie, sal die hele Bloemfontein-distrik en omliggende omgewing betrokke wees.

Opleidingsgeleenthede word beplan in die vorm van werkwinkels, individuele sessies en sosiale-netwerkgeleenthede deur die betrokkenheid van kundiges op verskeie gebiede.

Wat gedoen moet word om bogenoemde te verwesenlik

 • Navorsing en behoeftebepaling
 • Databasis-samestelling
 • Kundiges te betrek (naaldwerksters, huishoudkundiges, verpleegkundiges, ens.)
 • Taakgroepe saam te stel om mense 'markgereed' te kry
 • Bemarking van dienste wat beskikbaar is
 • Werksgroepe saam te stel uit mense wat oor dieselfde vaardighede beskik, wat omgeskakel kan word in selfonderhoudende projekte, bv. Naaldwerkgroepe, houtwerkgroepe, nutsmangroepe, 'kleinboer-groepe', ensovoorts.

Lys van voordele van die projek

 • Selfonderhoudende gemeenskap
 • Bewusmakingsproses dat ons God geleenthede daarstel wat gebruik kan word, dat alles moontlik is deur Hom en dat Hy altyd voorsien.
 • Armoede te verminder
 • Verhoogde selfwaarde
 • Gemeenskap wat kan bydrae tot 'n suksesvolle toekoms
 • Gesonder leefwyses

Nadele as dit nie bereik word nie

Nadele is minimaal, aangesien alle opleiding, werksessies en bemarking net tot voordeel van alle betrokkenes kan wees, hoewel daar nie te hoë verwagtings geskep moet word rakende vinnige oplossings nie. Dit is slegs die begin van groot dinge en die databasis beskikbaar gaan nie altyd eerste aan almal se behoeftes voldoen nie. Geduld en samewerking van die gemeenskap is uiteraard van die grootste belang.

Struikelblokke

 • Om so gou moontlik kundiges en bereidwilliges te betrek wat 'n gratis diens kan lewer en hul kundigheid kan deel
 • Beskikbare perseel en fondse vir opleiding, materiaal, toerusting, ens.
 • Geestelike en bemoedigende ondersteuning aan behoeftiges
 • Sorg vir kinders (kleuters en skoolgaande), om sodoende ouers in 'n posisie te plaas om werk te soek

Mikpunte en Mikpuntvereistes

Om met alle behoeftiges te ontmoet en met behoefte bepalings te begin

Tot op datum behaal - gereelde kontak met individue op alimentasielys asook mense wat ons kontak om behulpsaam te wees met die soek van werk - faks, e-pos en kontak daagliks moontlike werkgeleenthede beskikbaar in koerante en internet-advertensies.

Bemarking en netwerk-geleenthede rondom dienste wat beskikbaar is

Soms in kerkblaadjie en addisionele advertensies (voorsien pamflette en besigheidskaartjies aan entrepreneurs) - benodig baie meer blootstelling

Geestelike leiding en Motivering:

Bybelstudie-/sel-/ saambid-groepe onder behoeftiges.

Geestelike leiding en motivering in groeps- en individuele verband is van groot belang en daar is 'n baie groot leemte op die oomblik. Het tweeweekliks op Saterdae probeer (2008), maar nou slegs op kospakkie- oggende. Volgehoue ondersteuning en noue kontak is nodig vir meer suksesverhale.

Skep van Nie-Winsgewende Organisasie:

The Klipkerk Community- Based Work Creation Centre - Kan nou wettiglik aansoek doen vir fondse by bv. Lotto en IDC

Organisasie is geregistreer. Benodig mede-bestuurslede asook rekenpligtige amptenaar om betrokke te raak om maksimum voordeel uit daarstel van organisasie te verkry.

Ondersteuningstrukture

 • Solidariteit - kan behulpsaam wees met onder meer beurse (Helpende Hand Fonds)

 • Vrystaat Nasorgsentrum - kan behulpsaam wees met opleiding in houtwerk, pottebakkery, soet-en-sout-gebak, naaldwerk, asook projekwerk.

 • Organisasies en kundige individue wat behulpsaam kan wees met opleidingskursusse en handvaardighede (Graad 12, basiese administrasie, houtwerk, naaldwerk, finansiële beplanning, rekenaar, kreatiewe insae, ens).

 • Loopbaanvoorbereiding

 • Sielkundige en geestelike berading, asook hulp met persoonlike probleme

 • Liggaamlike oefening

 • Toesighouers (vrywilligers uit gemeente) by die werkswinkel

 • Hulp met programme (ontspanning / middagstudie / onderrig) vir kinders van ouers wat dit nie kan bekostig. Stel weer die ouers in staat om voltyds werk te aanvaar, sonder kommer (geldelik en geestelik) oor sorg vir kinders.

Werkswinkel

Sondagskoolklaskamer is beskikbaar - benodig onder andere;

 • toesighouers/ondersteuners/leiers/kundiges/bemarking-hulp
 • Materiaal en werksinstrumente word benodig, byvoorbeeld;
 • naaimasjiene, breimasjiene, gereedskap vir die vervaardiging van ‘arts & crafts', houtwerk, staalwerke, en so meer.

Afsetgebiede vir van die artikels is reeds gevind, projekte in samewerking met die nasorgsentrum is reeds op die tafel gesit asook projekte met die verkoop van verskillende kosprodukte is reeds aanmekaar gesit.

Kennis en vaardigheid wat nodig is;

Kennis en vaardighede word benodig, onder meer vir naaldwerk, herstel van klere, ‘arts and crafts', maak van handige gebruiksartikels vir huishouding of persoon. Opleiding in huishoudelik begroting, gesonde leefstyl, ‘ekonomiese' kosmaakmetodes ens.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/www/users/klipke/templates/klipkerk5/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/www/users/klipke/templates/klipkerk5/html/modules.php on line 39

Gesegdes uit Spreuke

Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die HERE toets die harte.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/www/users/klipke/templates/klipkerk5/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/www/users/klipke/templates/klipkerk5/html/modules.php on line 39

Eredienstye

Oggenddiens
10:00 in Kerk

Aanddiens
18:00 in Kerk

Kleuterklippie
09:00 in kamer 21 vir 3-6 jariges