Sorg en Omgee

Kategese

Junior kategese - Neels Redelinghuys 082 319 7445

Vir kinders tot Gr 6 met die nodige inligting en of boeke aan hulle voorsien. Minimale kostes is hieraan verbonde.

Senior kategese - Neels Redelinghuys 082 319 7445

Vir kinders van Gr 7 tot Gr 10 en dit handel oor die voorgeskrewe leerplan.

Belydenisklas - dr. Wollie Grobler: 082 829 8718

Voorbereidende klasse tot geloofsekerheid en ander vrae.

Stadskinders: Elke Woensdagaand in Gemeentesentrum, ingang in Tweedestraat - 20:00 tot 21:00

Oranje Meisieskool: Elke Dinsdagaand in Joostehuis - 20:00 tot 21:00 3.4

Volwasse kategese - Leraars

Vir volwassenes en soos wat daar 'n behoefte ontstaan kan persone met die onderskeie leraars kontak maak, vir 'n afspraak.

Gesegdes uit Spreuke

Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek.

Eredienstye

Gesinsdiens
09:00 in Sentrum

Oggenddiens
10:00 in Kerk

Aanddiens
18:00 in Kerk

Kleuterklippie
09:00 in kamer 21 vir 3-6 jariges