Jeugbediening

Jeugbediening

Dr Wollie Grobler: 051 436 4378 en René Wessels : 072 063 8155

Groepe waar jongmense hul vrae kan vra en hul geloof kan bely teenoor mekaar.

Jeugkampe - Dr Wollie Grobler

Jaarlikse Belydeniskamp

Kleuterklippie

Vir 3-6 jariges.  Vind plaas tydens die gesinsdiens in kamer 21. Kontak René Wessels : 072 063 8155

Belydenisklasse

Dinsdagaande 20:00 - 21:00 vir die OMS meisies by Joostehuis

Sondae 17:00 vir die stadskinders by die kerk

Kategese

Direk na Gesinsdiens

Kategesehoof - René Wessels - 072 063 8155

Gesegdes uit Spreuke

Die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verwaaide asem--dodelike valstrikke.

Eredienstye

Gesinsdiens
09:00 in Sentrum

Oggenddiens
10:00 in Kerk

Aanddiens
18:00 in Kerk

Kleuterklippie
09:00 in kamer 21 vir 3-6 jariges